| 1 نظر ]
 
می‌دانید وقتی گفته می‌شوید #ضیانبوی پس از ۸ سال زندان آزاد شد یعنی چه؟
می‌دانید وقتی می‌گویند پس از ۸ سال او از اتهام محاربه تبرئه شد یعنی چه؟
می‌دانید تک‌تک روزهای که برای او در زندان گذشت چگونه گذشت؟ و جوانی‌ را که از او گرفتند دیگر قابل بازگشت نیست؟
به روزهای فکر کنیم که خانواده و پدر و مادرش در این ۸ سال گذرانده اند و رنجی که متحمل شده اند!
فکر کنید! از خبر آزادی او خندان میشوید و به این همه سوال و به این همه مظلومیت و ظلم که فکر کنید گریان!
‏هیچ جمله‌ای اینقدر سنگین و ناراحت کننده نیست که پس از ۸ سال بگویند بی‌گناهی و تبرئه شدی!

آن لحظه از این همه ظلم می‌تواند کارت به جنون بکشد. می توانی تا ابد فریاد بزنی و بپرسی چرا؟

نمی‌دانیم بخندیم یا گریان باشیم

خوش آمدی #ضیانبوی