| 1 نظر ]
 
می‌دانید وقتی گفته می‌شوید #ضیانبوی پس از ۸ سال زندان آزاد شد یعنی چه؟
می‌دانید وقتی می‌گویند پس از ۸ سال او از اتهام محاربه تبرئه شد یعنی چه؟
می‌دانید تک‌تک روزهای که برای او در زندان گذشت چگونه گذشت؟ و جوانی‌ را که از او گرفتند دیگر قابل بازگشت نیست؟
به روزهای فکر کنیم که خانواده و پدر و مادرش در این ۸ سال گذرانده اند و رنجی که متحمل شده اند!
فکر کنید! از خبر آزادی او خندان میشوید و به این همه سوال و به این همه مظلومیت و ظلم که فکر کنید گریان!
‏هیچ جمله‌ای اینقدر سنگین و ناراحت کننده نیست که پس از ۸ سال بگویند بی‌گناهی و تبرئه شدی!

آن لحظه از این همه ظلم می‌تواند کارت به جنون بکشد. می توانی تا ابد فریاد بزنی و بپرسی چرا؟

نمی‌دانیم بخندیم یا گریان باشیم

خوش آمدی #ضیانبوی
ادامه مطلب ... »
| 0 نظر ]


برخی رفتارهای دوستانی که زندان رفتند یا زندانی بودند قابل تامل است! شخصا عقیده دارم زندانی سیاسی-عقیدتی بودن یا تجربه زندان داشتن برای هیچ شخصی معصومیت، مصونیت یا دانایی به همراه نمی‌آورد! حبس کشیدن یا زندانی شدن نباید رانتی برای کسی ایجاد کند!

نباید فکر کنیم  می‌توانیم بخاطر زندانی شدن یا هزینه دادن، منت بر سر مردم بگذاریم! قرار نیست حبس کشیدن یا تجربه زندان و بازداشت برای کسی هویت شود! تنها می‌تواند تجربه‌ای شود برای بهبود افکار و عقایدی که داریم که آن عقاید و افکار هویت ماست. تجربه‌ای  برای پیش‌برد اهدافی که داریم

 قرار نیست کسی بخاطر اینکه ما زندان و حبس دیده‌ایم چشم‌بسته یا بی‌چون و چرا حرفها و نوشته‌های ما را بپذیرد. هر نقدی را بخاطر هزینه دادنمان با تحقیر و توهین و از نگاه بالا به پایین نباید بکوبیم! واقعا نیازی نیست ما در این شهر آشوب معضل جدیدی برای جامعه، مردم و کشور شویم.
ادامه مطلب ... »