| 0 نظر ]

#مریم_میرزاخانی جایی بود که باید می بود، به جایی رسید که می خواست انگار هیچ محدودیت و مانعی برایش مهم نبود! بدون حاشیه و بدور از ترس از قضاوت شدن، به سراغ رویاها و خواسته هایش رفت و انتخاب کرد تا به آنها برسد و رسید!
نمونه بارز زنی بود که نشان داد زنان می توانند به همه آن چیزی که یک انسان می تواند به آن برسد برسند. افکار پیش افتاده را کنار زد و زن ایرانی موفق را به تصویر کشید. باید ناراحت و نگران خودمان باشیم که انسانی چون او، با اراده ی محکم و دانشی فراوان را در کنارمان نداریم. باید به حال خودمان بگرییم که بخاطر قوانین نادرست حاکم آناهیتا دختر زنده یاد مریم میرزاخانی تابعیت ایرانی ندارد. جفای که ما به او کردیم قابل جبران نیست تا زمانی که زنده بود تابعیت ایرانی به فرزندش داده نشد.
از اینکه دیگر در کنارمان نیست و نمی تواند برای بهتر شدن دنیا تلاش کند ناراحت و اندوهگینم! اما خوشحالم حداقل آنگونه که می خواست زیست و به آن چیزی که علاقه داشت رسید! ذهنیت و باورها را تغییر داد و نشان داد زنان می تواند پیشتاز و پیشرو باشند. از سویی دلگیر می شوم از اینکه دختر کوچک او آناهیتا برای از دست دادن مادر کم سن و سال بود. آرزو میکنم راهش پر روهر و یاد و خاطرش گرامی و زنده باشد.

0 نظر

ارسال یک نظر