| 0 نظر ]
با مشت و لگد معنی امنیت چیست ؟
با نفی بلد ناجی امنیت کیست ؟
با زور مگو که امنیت هست !
با ناله ز من شنو که امنیت نیست !
فرخی یزدی

دیر زمانیست که مسئولان حکومتی از امنیت و آرامش یگانه ای در ایران اسلامی سخن می گویند که ما در واقعیت هیچ ندیده و احساس نکرده ایم ! چرا باید اینگونه ظاهر سازی شود ؟ ، ولی در واقعیت فضای رعب و وحشت که آرامش و امنیت را از زندگی ما سلب کرده وجود داشته باشد .

تهدید و بازداشت از طرف نیروها و نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی ایران امر تازه ای نیست چرا که این امر برای سرپوش گذاشتن به ناعدالتی ها و بی قانونی هاست . به جرات می توانم بگویم حامیان امنیت در این کشور یکی از اساسی ترین دغدغه های ما شده اند که امنیت و آرامش را از ما سلب کرده اند .

تماس های که با خانواده ام در این چند وقت اخیر صورت گرفته و تهدیداتی که باعث از بین رفتن آرامش و آسایش آنها شده است به چه دلیل صورت می گیرد ؟ آیا مگر مجرمی در این میان هست که شما اینگونه برخورد می کنید ؟

زبان تهدید همیشه بار منفی دارد و برای سرکوب ، بازنگه داشتن و ترساندن به کار می رود و می توان نتیجه گرفت که نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی ایران سعی بر این دارند تا اشخاص را به هر طریق ممکن با ترساندن و ... ساکت نگه دارند .

من بعنوان یک جوان ایرانی که متعهد به اصول انسانی هستم و به عدالت ، آزادی و حقیقت اعتقاد دارن چگونه می توانم در قبال قتل مظلومانه دل آرا دارابی ، معلمی که زیر تیغ اعدام هست و هزاران بی عدالتی دیگر سکوت کنم ؟ در کدام نقطه این کره خاکی دفاع از انسانیت ، عدالت و حقیقت جرم حساب می شود که شما ما را مجرم می شناسید ؟

گویی اتهامات واهی که به واسطه آنها بنده را تهدید می کنند جرم است ! ولی من نه جاسوس هستم ! و نه از حاکمان آمریکایی و اسرائیلی تبعیت می کنم ، دغدغه من برای عدالت و آزادیست ، من یک میهن پرستم که دیدن نا عدالتی و بی قانونی مرا می رنجاند و نمی خواهم به هیچ عنوان شاهد ویرانی میهنم باشم .

با استناد به کدام قانون مرا مجرم خطاب کرده و تهدید به بازداشت می کنید ؟ مهیمن من ایران است و برای آبادی و آزادی آن هر کاری که در توانم باشد انجام خواهم داد . چرا زمانی که کسی از بی عدالتی و بی قانونی حرف می زند او را متهم به اقدام علیه امنیت ملی می کنید ؟ امنیت ملی چیست که ما از آن بی خبریم و ما را متهم به اقدام علیه آن می کنید ؟

ما به کدام یک از مخالفان یا دوستان خود توهین کرده ایم که بخواهیم به رهبر جمهوری اسلامی ایران توهین کنیم ؟ چرا اینگونه سخنان واهی را که هیچ پایه و اساسی ندارد بعنوان اتهام به ما می چسبانید ؟ دوستان زیر فشار اعترافاتی کرده اند ! که خودتان می دانید هیچ کدام از نظر قانونی اعتباری ندارد . چرا سخن گفتن از عدالت و آزادی را بعنوان فعالیت ضد انقلابی بر می شمرید و از آن بعنوان بر اندازی نرم یاد می کنید ؟

من از تمام حقوق خودم دفاع خواهم کرد و به هیچ عنوان از طرف هیچ شخصی تهدیدات و اتهامات را نخواهم پذیرفت چرا که برای برپایی عدالت و آزادی باید ایستاد .

0 نظر

ارسال یک نظر