| 1 نظر ]


بنزين جيره بندي شد !
اما نه براي دولتمردان و صاحبان قدرت و ثروت ! گويا آنها جيره خود را از ابتدا كنار گذاشته اند و ما بقي را باز بين خود و مردم جيره بندي كرده اند !
آيا اين است برابري ؟
اين است عدالت ؟
انها كه صاحب قدرت و ثروت هستند مي توانند در رفاه باشند واي به حال مردم ايران كه بايد شرايط را تحمل كنند !

1 نظر

ناشناس گفت... @ ۳:۱۲ بعدازظهر, اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

وای چه بد بله درسته من دو تا از پسر عموهایم رادیدم که داشتند نصفی از کونش رابرمیداشتند وای چه بد من هم کونم رو به شما نشان میدهم چقدر دوست دارم سینه هامو دست بزنی وکونم را به کونت زدهفشار بد

ارسال یک نظر