| 5 نظر ]


اینجا بگو اگر چه بجای نمی رسد فریاد ...
اینجا کلام حق دم شمشیر می شود گاهی ...
اينجا از مهر و محبت گفتن جرم است ...
اينجا از حقوق بشر گفتن جرم است ...
اينجا محبت کردن جرم است ...
اينجا صداقت و پاکي جرم است ...
اينجا از وفا گفتن جرم است ...
اينجا دوست داشتن جرم است ...
اينجا عشق ورزيدن جرم است ...
اينجا درد کشيدن جرم نيست ...
اينجا مرگ جرم نيست ...
اينجا آزادي ، صداقت ، محبت ، انسانيت و عدالت جرم است ...
اینجا جرم من دوست داشتن است ...
اینجا من متهم با عشق ورزیدن هستم ...
اینجا محاکمه می شوم چون عاشق شده ام ...
اینجا بگو از بی رحمی ، بگو از ظلم ، بگو از ستیز و استبداد ...
آري اينجا زنده بودن و زندگي کردن جرم است ...
ادامه مطلب ... »