| 1 نظر ]
زندگي را دوست دارم به شرط آن که:
(ز)آن زندان نباشد
(ن)آن ندامت نباشد
(د)آن در ماندگي نباشد
(گ) آن گورستان نباشد
(ي)آن ياس نباشد

1 نظر

maral گفت... @ ۱:۱۲ بعدازظهر, مرداد ۰۳, ۱۳۸۵

manam zendegi ro dost daram ama hamonjori ke gofti
besyar ziba ...
paydar bashi va asemoni.

ارسال یک نظر