| 0 نظر ]
سعی کن بخاطر کسی که دوستش داری غرورت رو از دست بدی

نه بخاطر غرورت کسی رو که دوست داری از دست بدی

0 نظر

ارسال یک نظر