| 2 نظر ]
زندگی ( موریس مترلینگ ) ترجمه ذبیح الله منصوری
زندگی ما لحظه ای است که بپایان میرسد و دنیای لایتنهاهی جز یک لحظه بی پایان چیز دیگر نیست .
ولی حقیقت این است که زندگی ما هرگز به پایان نمی رسد و همواره در دنیای بی پایان خواهیم بود منتهی نخواهیم دانست که این موجود باقی خود ما هستیم .
احتمال دارد که تمام تصورات ما درباره دنیای بعد از مرگ و تمام پیش بینی های ما برای آن دنیا بهیچ وجه با حقیقت تطبیق ننماید و پس از مرگ همه چیز بزندگی و سیر عادی خوب ادامه داده و جاویدان باشد ولی ما از آن مطلع نخواهیم شد .
بعد از مرگ ما دنیا در وجود ما زنده است و ما هم درون دنیا زنده هستیم ولی چون شخصیت یعنی فکر و شور دنیوی را از دست داده ایم چیزی نخواهیم فهمید

2 نظر

حسین گفت... @ ۷:۲۸ بعدازظهر, دی ۲۷, ۱۳۸۴

لعنت به تو ، تو خیلی بدی ، دیگه دوستت ندارم ف یه آدم کثافت عوضی ، امیدوارم که هر چه زودتر از بین بری

ناشناس گفت... @ ۷:۳۹ بعدازظهر, دی ۲۷, ۱۳۸۴

شهلا
ببین حسین جان این دید تو از زندگی در دنیای دیگر است
ولی من برای خودم این ایده را پیش گرفتم که دل به آنچه که ندیدم یا هرگز نمیتوانم ببینمش، نبندم و آنچه که امروز در دنیای حقیقی دارم را ازش لذت ببرم
و آن چیزهایی که از برای خودم هست
.را استفاده کنم

ارسال یک نظر