| 0 نظر ]
آه می کشم
می گویند این آه از برای چیست ؟
نمی توانم بگویم که این آه از چه و برای چه بود
زندگی و واقعیت های که در آن هست
آه هر شخصی را از دلش بیرون می شکد و
سکوتی که اطراف او را فرا گرفته می شکند
گلایه من از چیست ؟

0 نظر

ارسال یک نظر