| 0 نظر ]
سال پر از امید و خوشی را برای انها که در سال گذشته ناامید بودند آرزو می کنم ، سالی پر از محبت را برای انهای آرزو می کنم که در سال گذشته کم محبت دیدند ، سالی پر برکت را برای آنهای که در سال گذشته بی پول بودن آرزو می کنم ، بلاخره سالی را برای همه آرزو می کنم که خوبی و خوشی و محبت و...در آن روا باشد

0 نظر

ارسال یک نظر