| 0 نظر ]
سلام
همین ابتدای کار از ولتر می گم که گفته بدبختانه همنوعان ما طوري ساخته شده اند كه افرادي كه در راههاي صاف و كوبيده شده راه ميروند پيوسته بر كسانيكه ميكوشند راه جديدي باز كنند سنگ مياندازند.
می خواهم از این به بعد بنویسم از انسان و از زندگی و از واقعیت های که ما نمی بینیمشون ، ولی ای کاش می شد ما با واقعیت ها
زندگی کنیم یعنی با اون چیزهای که داریم زندگی کنیم نه با اون چیز های که می خواهیم داشته باشیم . دلم پره ولی کاریش نمی شه کرد متن زیر رو یکی از بزرگان گفته که منم می نویسم تا یاد و خاطره او و کسی که اینو به من تذکر داد همیشه تو ذهن من و شما باشه :
انسان ؛ موجودی است آزاد كه هميشه حق انتخاب دارد . انسان واكنش خود را در برابر رنجها و سختيهای ناخواسته ولی پيش آمده و شرايط محيطی خود انتخاب ميكند و هيچ كس را جز " خود " او ؛ يارای آن نيست كه اين حق را از او باز ستاند .آنچه انسانها را از پای در ميآورد ؛ رنجها و سرنوشت نامطلوبشان نيست ؛ بلكه بي معنا شدن زندگي است كه مصيبت بار است . و معنا ؛ تنها در لذت و شادمانی و خوشی نيست ؛ بلكه در رنج و مرگ هم ميتوان معنائی يافت .و بيچاره آن كس كه می پندارد زندگی ؛ ديگر برايش معنائی ندارد ؛ نه هدفی دارد و نه انگيزه و مقصودی ؛ چيزی او را به زندگی گره نمی زند و چون كارش به اينجا برسد ديگر كارش ساخته است
حرفهای رو که بزرگان زدن رو خیلی دوست دارم ولی این دوست داشتن باید عملی هم باشه ، عمل انسان تنها چیزی است که فکر کنم انسان از اون می ترسه .
  1. كسيكه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداندلياقت آزادي را ندارد ؛ ( فرانكلن )
  2. تفكر بزرگترين عبادتي است كه براي آشكار شدن حقايق مخفي بجاي ميآوريم ؛ ( حضرت رسول ص )
  3. شايستگي داشتن و نرسيدن و شايسته نبودن مرجح است. اشخاص زيرك به راهنمايي عقل,خردمندان با تجربه,مردم نادان باجبار احتياج و چهارپايان بسابقه طبيعي يادميگيرند ؛ ( سيسه رون )
  4. رشد تنها دليل زندگي است ؛ ( جان هنري كاردينال نيومن )

0 نظر

ارسال یک نظر